Genialita a psychologie lidství v obrazech
Rostislava Prokopjuka

Už počtvrté proběhla jen s malou obměnou "vernisáž na schodech" (jedna z nich byla dokonce "na terase"), vždy v Praze na Národní 10, v posledním patře Paláce Dunaj. Přitom přitažlivost vystavovaných obrazů Mgr. Rostislava Prokopjuka na síle neztrácí. Můžete se na ně dívat poněkolikáté, a stále nacházíte něco nového. V čem spočívá to "kouzlo okamžiku"? Obrazy ve svém celku zapůsobí nejprve svou nejednoznačností. Ono "geniální okénko" - "okénko do psychologie lidství", naleznete v každém z nich až po chvíli, a o to překvapivěji vás osloví svou jasnou formou, jdete pak cestou vlastní fantazie. K tomu navádí jistě i způsob provedení, který je z obrazů patrný a do obrazů jakoby vtisknutý. Chcete se dozvědět, jak jsou obrazy vytvářeny a za jakých okolností vznikaly? Rosťa vám k tomu řekne svou "autorskou verzi". To podstatné, to tajemství každého obrazu, zůstává však skryto - mnohdy i pro samotného autora. V tom je podstata geniality - výtvor přesahuje svého tvůrce, a teprve v dalším čase, případně i za jiných okolností odkrývá hloubku myšlenky, potvrzuje svůj význam. Avšak jen v tvůrčím okamžiku se formuje do obrazu - v tom čase je darem, který přichází jakoby "shůry", spontánně, bez zaváhání, obrysy se jednoznačně rýsují. A dílo je hotovo! Svoboda tvůrčího počinu zůstává, je zakleta v díle samotném, podněcuje k otevírání skrytých koutů a nových prostor lidské psychiky, a v této podobě je osvobozujícím dílem pro každého, probouzí v něm lidství. Proto se těšíme na každou výstavu Rosti Prokopjuka, abychom s ním mohli sdílet genialitu. Vnímáme spolu s ním, že každý z nás je tak trochu geniální - svou imaginací předbíhá událostem, a ve "svých obrazech" se potkává s "dítětem v sobě", hledá a znovu objevuje svět. A v tom imaginárním světě - obdařen hravostí a zvídavostí, nachází zalíbení i lásku, svobodně rýsuje a jakoby předznamenává svou budoucnost, chtělo by se říci - šťastnou budoucnost ve společném světě.

Recenze výstavy obrazů Mgr. Rostislava Prokopjuka

Vyhotovil: PhDr. Václav Mazal